Program obozu

Skąd pomysł na obóz THEATROLINGUA

Kama Kępczyńska-Kaleta

 

od 2003 r. koordynator projektów międzynarodowych, tłumacz i doświadczony nauczyciel języka angielskiego i francuskiego. Od 25 lat śpiewa w zespole Bielinianki i chórze Sabbaton, uwielbia sport i języki obce. Mama 10-letniego Jędrka i 6-letniej Kalinki.

 

Od września 2018 roku uczę języka francuskiego w Szkoły Podstawowej nr 2  w Kielcach, do której uczęszcza mój syn Jędrek. Doskonale wiem, że w tym wieku książka parzy, długopis wypada z ręki, a telefon kusi. W związku z tym postanowiłam zastosować metody edukacji nieformalnej, którymi pracuję podczas projektów międzynarodowych, które od 2003 koordynuję.  A te metody sprawdzają się zawsze i w każdej, nawet najtrudniejszej grupie. Pamiętam, jak w 2007 roku podczas jednego z projektów miałam w grupie 3 chłopców analfabetów, którzy nie potrafili ani pisać, ani czytać. Więc, moje piękne i książkowe metody pracy z nim, mówiąc krótko zawiodły. Od tamtej pory wiem jak pracować z młodzieżą bez użycia szkolnych metod, pisania i czytania, a co najważniejsze, wiem jak osiągnąć cel edukacyjny.

Mija kolejny rok odkąd zastosowałam tę metody ucząc języka francuskiego w klasie mojego syna, a efekty przeszły nasze najśmielsze oczekiwania. Dzieci pięknie odpowiadają na pytania, bawią się językiem, śpiewają, a najbardziej lubią słuchać ciekawostek o różnych kulturach, językach, a także wizyty gości zagranicznych. Prowadzone przeze mnie autorskie zajęcia i metody pracy z języka francuskiego zostały zgłoszone przez SP nr 2 w Kielcach do Konkursu „European Language Label” organizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, z czego jestem niezmiernie  dumna. W okresie spowodowanym sytuacją epidemiologiczną w naszym kraju zaproponowałam uczniom klasy mojego syna udział w zajęciach online i… ku mojej radości, wszyscy chętnie brali w nich udział, a odbywały się codziennie.

 

I właśnie tak pracować będę z Państwa dziećmi, bez użycia szkolnych metod, pisania
i gramatyki. Będziemy uczyć się piosenek, reakcji na proste pytania. Moim celem jest to, aby każdy uczestnik obozu wiedział do czego służą języki obce i nie kojarzył ich z obowiązkiem szkolnym, czy przygotowaniem do testu. Język to komunikacja międzyludzka, więc taka będzie nasza myśl przewodnia. Podczas zajęć z języków francuskiego i hiszpańskiego będę mówić do uczestników w języku polskim, natomiast w sytuacjach spontanicznych poza zajęciami, w języku angielskim. Uczestnicy będą mieli wyznaczone zadania do wykonania, co będzie wiązało się z przygotowaniem opowiadań w języku angielskim, np. legendy z regionu świętokrzyskiego, historii Świętego Krzyża itd.

 

Dodatkowym opiekunem grupy będzie Julita Skrzyniarz, bardzo doświadczony nauczyciel
i wychowawca.
Jula od 10 lat, w okresie wakacyjnym, jest kierownikiem kolonii dla dzieci dysfunkcyjnych z naszego województwa, od 20 lat jest czynnym nauczycielem Wiedzy
o Społeczeństwie, a także Przystosowania do Życia w Rodzinie w Szkole Podstawowej
i Gimnazjum w Bielinach.

 

Zależy mi, aby każdy uczestnik czuł się bezpieczny i miał poczucie, że tworzy społeczność obozową z innymi uczestnikami, bez kłótni, napięć, rygoru i stresu. A ponieważ zawodowo zajmuje się integracją młodych ludzi z różnych środowisk, kultur i religii, myślę, że możecie mi Państwo zaufać. Podczas obozu obecny będzie mój syn, a to chyba dobra rekomendacja, bo będę pracowała z grupą tak jakbym chciała, aby pracowano z moim synem.

 

Podczas obozu będzie bardzo ograniczona możliwość używania telefonów i korzystania
z Internetu. Telewizor w pokojach będzie wyłączony. Zresztą, będzie tak intensywnie, że po prostu nie będzie na to czasu. NO INTERNET, NO MOBILE PHONE, NO ZOOM!

 

Do współpracy podczas obozów zaprosiłam znakomitą aktorkę Beatę Pszeniczną. Nie mogło być inaczej, nasze dzieci uczęszczają do jednej klasy. Dodatkowo po sukcesie zeszłorocznej edycji obozu „Theatrolingua” postanowiłyśmy z Beatą porwać się na ciekawe spektakle teatralne łączące teatr i tradycję ludową, o których mamy nadzieję niedługo Państwo usłyszycie.

 

Poniżej przesyłam informację na temat warsztatów teatralnych, które poprowadzi Beata.

 

W razie dodatkowych pytań służę pomocą

 

Kama Kępczyńska-Kaleta

507066643

Beata Pszeniczna

 

– aktorka Teatru im. Stefana Żeromskiego w Kielcach oraz Teatru TeTaTet.  Na scenie bawi i wzrusza, prywatnie również 🙂 Od lat prowadzi warsztaty teatralne dla dzieci. Mama 10-letniej Bogny

 

Warsztaty Teatralne, czyli rozwój poprzez teatr to zajęcia kierowane do dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, które odważnie, z wyobraźnią mogą kreować rzeczywistość wokół siebie. Dykcja, impostacja, emisja głosu, improwizacja, oswajanie przestrzeni, odkrywanie własnych możliwości, to tylko niektóre zagadnienia składające się na poszerzanie teatralnej wyobraźni. Specyfiką naszych warsztatów teatralnych jest możliwość prawdziwego przeżywania emocji w świecie stworzonej fikcji scenicznej. W wyniku procesu twórczego następuje odreagowanie nagromadzonych emocji, zostaje uaktywniona sfera komunikacji, zwiększa się poziom samowiedzy i akceptacji, rozwija się poczucie przynależności do określonej grupy i idące za tym postawy społeczne. Rozwija się współdziałanie z innymi ludźmi, tolerancja, wrażliwość na innych, dzielenie się pomysłami i problemami.

Nasze warsztaty poprzez teatr mają więc i działanie terapeutyczne ze względu na ujawnianie stanów emocjonalnych czy rozładowywanie napięć co wspaniale wpływa również na osoby niepełnosprawne. Niezwykle ważny jest też proces tworzenia spektaklu (dobór ról, oprawa artystyczna, reżyseria). Język polski, choć piękny, bywa trudny. Wiele w nim pułapek artykulacyjnych, wymagających od nas dużej sprawności i giętkości narządów mowy. Po odpowiednim treningu każdy tekst możemy wypowiedzieć bezbłędnie i poprawnie, w różnym, nawet najszybszym tempie. Systematyczne próby doskonale wpłyną na poprawę naszej dykcji czyli wymowy, sposobu wymawiania, czyli łączenia głosek w słowa i słów w zdania. Opiera się ona na znajomości norm i zasad kultury słowa oraz sprawności artykulacyjnej.

 

ZAPRASZAM

Beata Pszeniczna